X
Menu
X

Pagrindinis

PASLAUGOS<br>

PASLAUGOS

Asociacija, siekdama realizuoti užsibrėžtus tikslus, ne tik vykdo jos įstatuose numatytas funkcijas, bet siekiant plėsti teikiamas paslaugas yra įsteigusi pelno nesiekiančią viešąją įstaigą „Priešgaisrinių problemų sprendimai“

ASOCIACIJOS NARIAI<br>

ASOCIACIJOS NARIAI

Asociacija, siekdama pagrindinio tikslo telkti priešgaisrines paslaugas teikiančias įmones priešgaisrinės saugos problemoms spręsti, analizuoja ir skleidžia jos narių sukauptą patirtį.

KONTAKTAI

KONTAKTAI

Asociacijos buveinė:

Metalo g. 4, LT – 02190 Vilnius

Asociacijos duomenys:

Telefonas: 2058626

El. paštas: info@pdpa.lt

Pagrindiniai Asociacijos tikslai:

  • Telkti Asociacijos narius bendroms priešgaisrinės saugos problemoms spręsti, skatinti verslo vystymą, siekti priešgaisrinių darbų ir paslaugų teikėjų glaudaus bendradarbiavimo.
  • Siekti verslo aplinkos gerinimo, ginti verslininkų teises visose Lietuvos Respublikos valstybės valdžios ir valdymo institucijose bei regioninėse organizacijose.
  • Padėti verslininkams kurti naujas įmones bei užmegzti tarptautinius ekonominius-komercinius ryšius.
  • Propaguoti doro verslininko įvaizdį, siekti įgyvendinti moralės, etikos ir doros principus versle.
  • Ugdyti nacionalinį priešgaisrinių darbų ir paslaugų teikėją kaupiant ir platinant jo išmintį ir patirtį.
Prenumeruokite mus !