Apie Asociaciją

Priešgaisrinių darbų ir paslaugų asociacija yra savanoriška organizacija, vienijanti Lietuvos Respublikos juridinius ir fizinius asmenis, koordinuojanti ir vykdanti jos narių nustatytus uždavinius bei funkcijas. Asociacija yra juridinis asmuo, kurios įstatai įregistruoti Valstybės įmonės registrų centro Vilniaus filiale 2004 m. lapkričio 19 d., ir yra ribotos turtinės atsakomybės – ne pelno organizacija. Asociacija neatsako už jos narių prisiimtus įsipareigojimus, kaip ir jos nariai neatsakingi už Asociacijos prisiimtus įsipareigojimus ir nėra aukštesnysis organas savo narių atžvilgiu.

The Fire Safety Works and Services Association is a voluntary organization that unites legal and natural persons of the Republic of Lithuania, which coordinates and fulfils the tasks and functions established by its members. The association is a legal entity whose articles of association were registered at the Vilnius branch of the State Enterprise Register Centre in 2004. November 19th, and is a limited liability company – a non-profit organization. The Association is not liable for the obligations assumed by its members, as its members are not responsible for the obligations assumed by the Association and are not a higher body in relation to their members.