Atlikti darbai ir projektai

EU – CHEM REACT

Priešgaisrinių darbų ir paslaugų asociaciją, dalyvaudama tarptautinio konsorciume, prisidėjo rengiant, organizuojant ir pravedant tarptautines pratybas EU – CHEM REACT. Projektą iš dalies finansavo Europos sąjungos civilinės saugos mechanizmas.  Iš Lietuvos dalyvavo savanoriai ugniagesiai, kurie kartu su Latvijos, Lenkijos, Čekijos, Ukrainos kolegomis demonstravo savo žinias ir įgūdžius, reaguojant į cheminius bei radiacinius įvykius. Asociacijos nariai aktyviai talkino savanoriams, rengiantis projektui – pravedė eilę mokymų ir pratybų.  Plačiau apie projektą čia.

EU – CHEM REACT 2

Pirmojo projekto patirtys ir išmoktos pamokos pademonstravo, kaip svarbu pasidalinti EU civilinės saugos mechanizmo veikimo principais su kaimyninėmis šalimis. Atsižvelgę į aukštą EU specialistų vertinimą, bei didžiulį kaimyninių ne Europos sąjungos narių susidomėjimą, dalyvaujame Europos Sąjungos fondų finansuojamame projekte EU – CHEM REACT 2. Šiame projekte dalyvauja Baltarusijos, Čekijos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Moldovos, Ukrainos specialistai. Plačiau apie projektą čia. Projektą finansuoja ES.

Dėl COVID-19, baigiamosios lauko pratybos vyks 2021 rugsėjo mėn.

Gaisrinės saugos specialistų mokymai

2020 spalį vyko statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymai  – seminaras “Priešgaisrinės saugos problemų spendimai statybose”.

NET-CBRN-REACT

Europos Sąjungos finansuojamas projektas siekia patobulinti greitą nelaimių rizikos valdymą Rytų Europoje ir Artimuosiuose Rytuose, stiprindamas kolektyvinį civilinės apsaugos ir nelaimių valdymo efektyvumą ir veiksmingumą. Ankstesniuose projektuose įgyta patirtis leidžią dar plačiau dalintis turimomis žiniomis su kolegomis.

Konsorciumas apjungia valstybinio, akademinio, industrinio lygio civilinės saugos specialistus iš Baltarusijos, Jordano, Lenkijos, Lietuvos, Moldovos, Ukrainos, Vokietijos. Taip pat prie projekto prisideda kolegos iš tarptautinių organizacijų  Council of Baltic Sea States, UN OCHA, WHO, OPCW. Daugiau apie projektą NET-CBRN-REACT Media_Brief