Paslaugos

Priešgaisrinių darbų ir paslaugų asociacija organizuoja kvalifikacijos kėlimo mokymus – seminarą pagal Priešgaisrinių darbų ir paslaugų asociacijos ypatingojo statinio projekto dalies vadovų, ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovų, statinio projekto dalies ekspertizės vadovų, statinio dalies ekspertizės vadovų gaisrinės saugos kvalifikacijos tobulinimo mokymo programą (M-169-18-PDPA) ir Priešgaisrinių darbų ir paslaugų asociacijos ypatingojo statinio projekto dalies vadovų, ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovų, statinio projekto dalies ekspertizės vadovų, statinio dalies ekspertizės vadovų, ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo, ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo gaisrinės saugos srities kvalifikacijos tobulinimo mokymo programą (M-170-18-PDPA).

Asociacija pagal suderintas su Aplinkos ministerija mokymo programas :

M-169-18-PDPA Priešgaisrinių darbų ir paslaugų asociacijos ypatingojo statinio projekto dalies vadovų, ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovų, statinio projekto dalies ekspertizės vadovų, statinio dalies ekspertizės vadovų gaisrinės saugos kvalifikacijos tobulinimo

M-170-18-PDPA Priešgaisrinių darbų ir paslaugų asociacijos ypatingojo statinio projekto dalies vadovų, ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovų, statinio projekto dalies ekspertizės vadovų, statinio dalies ekspertizės vadovų, ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo, ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo gaisrinės saugos srities kvalifikacijos tobulinimo

Organizuoja specialistų mokymą.

Registracija el. paštu info@pdpa.lt

Statybos statybinės techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimas

Lietuvos gaisrinės saugos asociacija, Priešgaisrinių darbų ir paslaugų asociacija ir Projektų ekspertizės ir gaisro saugos įmonių asociacija kartu vertina gaisrinės saugos specialistų profesines žinias, vadovaujantis Lietuvos gaisrinės saugos asociacijos, Projektų ekspertizės ir gaisro saugos įmonių asociacijos ir Priešgaisrinių darbų ir paslaugų asociacijos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programas, kurių žymenys E-146-15-LGSA/PDPA/PEGSIA ir E-147-15-LGSA/PDPA/PEGSIA, patvirtinta Lietuvos Respublikos Aplinkos Ministro įsakymu 2016 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. D1-182.

Komisija įgaliota tikrinti ir vertinti profesines žinias gaisrinės saugos srityje:

Ypatingo statinio projekto dalies vadovams;

Ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovams;

Ypatingo statinio projekto dalies ekspertizės vadovams;

Ypatingo statinio dalies ekspertizės vadovams.

Atestavimas vykdomas pagal statybos techninio reglamento STR 1.02.06:2012 reikalavimus.

Paraiškų teikimo formos ir apimtis pateikta VĮ Statybos produktų sertifikavimo centro internetiniame puslapyje (www.spsc.lt).